PRIVACYVERKLARING DE MUZE VAN SUZE

 

De Muze van Suze vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag jij contact opnemen via hallo@demuzevansuze.nl.


Artikel 1 Wie ben ik?

De Muze van Suze is een eenmanszaak, gevestigd te (3812 CA) Amersfoort aan de Puntenburgerlaan 11. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75739984. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

 

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoelang ik deze gegevens zal bewaren. 

Ik verwerk jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan de persoonsgegevens en overige informatie die van belang is om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

 

Wanneer jij een bestelling plaatst in de webshop, verwerk ik jouw naam, factuuradres, leveradres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens, eventuele persoonlijke boodschap en aankoopgeschiedenis. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na jouw laatste bestelling. 

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin de voor jou gemaakte content met indien gewenst jouw naam, social media account en website wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Ik bewaar deze content onbeperkt in mijn portfolio, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering waarna er een belangenafweging plaats zal vinden of ik mijn archief opschoon. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up na het leveren van de bestanden.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer, klantnummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen, dan wel anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, dan zal ik jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Wanneer ik een inbreuk op mijn auteursrecht constateer, zal ik een dossier opbouwen met daarin onder andere screenshots van de inbreuk, jouw naam en eventuele bedrijfsnaam, adresgegevens in verband met het mogelijk sturen van een sommatiebrief en overige relevante informatie die van belang kan zijn voor het afhandelen van de inbreuk. Ik verwijder deze gegevens uiterlijk één jaar na het volledig afronden van de inbreuk.

 

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam en e-mail voor direct marketing. Optioneel kun jij ook jouw geboortedatum invullen. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief. Dit kun jij onderaan elke verstuurde nieuwsbrief doen.

 

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik de inhoud van jouw bericht met indien gewenst jouw naam en/of bedrijfsnaam. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

 

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mailadres. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Deze diensten maken gebruik van cookies. Je leest hier meer over in mijn cookiestatement.

 

Ten behoeve van jouw persoonlijke account na een bestelling in de webshop verwerk ik tot slot een wachtwoord. Ik sla dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres en/of gebruikersnaam. Dit doe ik om beveiligingsfraude te voorkomen. Het aanmaken van een account is geheel vrijwillig. Daarnaast verwerk ik in jouw account de gegevens die jij zelf invult om eventuele vervolgbestellingen makkelijker te maken. Ik bewaar deze accountgegevens totdat jij jouw account verwijdert. Jij kunt dit te allen tijde doen in jouw persoonlijke omgeving.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen van een van mijn klanten wanneer jij betrokken bent bij de uitvoering van de overeenkomst of een cadeau(bon) naar jou wordt verzonden.

Ik doe mijn uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, dan zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, dan heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik jou kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar hallo@demuzevansuze.nl Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

 

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering en externe adviseurs. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Wanneer ik jouw gegevens verwerk buiten de EER zal ik passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Artikel 6 Geautomatiseerde besluitvorming

 

Ik kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat een deel van mijn diensten niet (meer) beschikbaar is voor jou. Jij mag mij altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

 

Artikel 7 Slotbepalingen

 

Ik raad jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik, dan kun jij een e-mail sturen naar hallo@demuzevansuze.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens om ga, dan kun jij mij dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.